de kiem tra 15p dai so 7 chuong 1 – trac nghiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra 15p dai so 7 chuong 1 – trac nghiem, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lý Nhật Quang Thứ … ngày…. tháng 10 năm 2016.
Họ tên:…………………………… BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ
Lớp: 7 … Thời gian: 15 phút
Điểm

Nhận xét của giáo viên:

Đề 1:
Bài 1: (3 điểm) Điền đúng sai vào ô trống sau:
a) ; b)
c) ; d)

e) Nếu | x | >0 thì x > 0

Bài 2:(4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Biết 14.0,3 = 7.0,6. Ta có thể lập được tỉ lệ thức là:
A. B. C. D.
b) Từ tỉ lệ thức , ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
c) Biết: , ta tìm được x là:
A. 1,05 B. -1,05 C. 10,5 D. -0,105
d) Biết và , ta tìm được (x,y) là:
A. (15;6) B. (6;15) C. (-15;-6) D. (15;-6)
Bài 3: (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,1(3) B. 1,(3) C. 1,0(3) D. 0,(13)
b) Số thập phân 0,435 viết dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.
c) Các căn bậc hai của 36 là:
A. và B. C. 6 D. -6
d) Số thập phân 0,41(6) viết dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.