Đề kiểm tra 15′ – số 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 15′ – số 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
Trường THPT Nà Bao

KIỂM TRA
Môn: Toán 6 – Thời gian: 15’

Đề bài
Câu 1. (3 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số

Câu 2. (2 điểm) Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “SAPA”

Câu 3. (5 điểm) Cho hai tập hợp: và
Dùng kí hiệu ; để ghi các phần tử thuộc A mà không thuộc B.
Viết tập C các phần tử vừa thuộc A và vừa thuộc B.

_____ Hết _____

ĐÁP ÁN & BIỀU ĐIỂM ĐỀ 15’

Câu
Nội dung
Điểm

1
hoặc
3

2

2

3
a) và ; và ; và
3

b)
2

( Lưu ý: Học sinh có cách giải và trình bày khác (nếu đúng) giáo viên vẫn chấm theo thang điểm.
_____ Hết _____

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.