DE KIEM TRA 15 PHUT – TOAN 6 – TUAN 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE KIEM TRA 15 PHUT – TOAN 6 – TUAN 5, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ …….. ngày…….. tháng ……… năm 2012

Họ và tên : …………………………………………………………………………………..
Lớp : 6D
Kiểm tra : Số học
( Thời gian : 15 phút )

Điểm
Lời phê của thầy giáo

Bài Làm
Bài 1: Với kết quả đúng điền chữ Đ , sai điền chữ S vào ô tương ứng

Phép tính
Kết quả
Đúng
Sai

= 8

= 3.3.3.3.3 = 243

=

=

Bài 2 : Tìm x là số tự nhiên , biết :

a) b)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 : So sánh và
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.