ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………
Lớp 6…
KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn: Số học 6

TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Rút gọn phân số ta được kết quả là:
A. B. C. D.
Câu 2: của 40 là số nào?
A. 40. = 16 B. 40: = 100 C. . 40 = D. : 40 =
Câu 3: Đổi phân số sang hỗn số ta được kết quả là:
A. 1 B. -5 C. -3 D. 3
Câu 4::số mà của đó bằng 40 đó là:
A. 16 B. 100 C. D.
Câu 5. Lớp 6A có 30 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh cả lớp. số học sinh giỏi là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
II. Tự Luận: (8 điểm)
Bài 2: Tìm x, biết:
. =
Bài 3: Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số quả táo, Hoàng ăn số quả táo. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án thang điểm

I/ Trắc nghiệm:
Mối câu trả lời đúng cho 1 điểm
Câu
1
2
3
4
5

Đ/án
C
A
C
B
D

II/ Tự luận:
Bài 1: (2 điểm )
b) . =
x + = : = .
x + =
x = – =
x = : = . = =
Bài 2: (3 điểm )
số táo Hạnh đã ăn là: 24. 25% = = 6 (quả)
Số táo Hoàng đã ăn là: 24. = 3 (quả)
Số táo còn lại trên dĩa là: 24 – ( 6 + 3) = 15 (quả)
Đáp số: 15 quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.