De kiem tra 15 phut (cuoi ky 1 toan 7) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De kiem tra 15 phut (cuoi ky 1 toan 7), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………..
Lớp 7B
Kiểm tra 15 phút
Môn toán 7

I. Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm. (4đ) Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau
Câu1.Từ tỉ lệ thức với a,b,c,d 0, ta có thể suy ra:
A. a.b = cd B. a.c = b.d C. a.d = b.c
Câu2.Nếu = 3 thì x bằng: A. 3 B. -3 C. 9 D. 3
Câu3. Nếu 2 thì x bằng : A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
Câu4.Nếu thì x bằng : A. 2 B. 3 C. -2 D. -3
Câu5.Tích 52.53 bằng : A. 56 B. 5 C. 55 D. 54
Câu6. Cho 3 đường thẳng a,b,c. Nếu ab, bc thì :
A. ab B. a // b, b // c C. ac D. a // c
Câu7. Cho ABC , có = 800 , 700 . Số đo C bằng:
A.700 B. 800 C. 600 D. 300
Câu8. Cho ABC vuông tại A, C = 450 . Số đo B bằng:
A.300 B. 450 C. 600 D. 750
PhầnII:Tự luận. (6đ)
Bài1.(2đ) Tìm hai số x và y biết = và x – y = 4
Bài2.(4đ) Cho ABC vuông tại A, kẻ AHBC.
Kẻ đường thẳng xy qua A và song song với
đường thẳng BC (Hình1) . Cho B = 500.
a.Tính số đo các góc : xAB , yAC , C .
b.Vì sao xy AH ?
II. Bài Làm

Hỏi và đáp