De kiem tra 15 phut c.III (Hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De kiem tra 15 phut c.III (Hay), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………….Lớp: 9A Ngày…….tháng…….năm 2009
kiểm tra: hình học
Thời gian: 15 phút

Điểm
Lời phê của cô giáo

ĐỀ BÀI
I/ Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Hãy điền biểu thức hợp vào chỗ trống cho đúng.
Tam giác MNP vuông tại M với các tố được cho trong hình vẽ sau.
Khi đó:
A. a2 = ……………..; B. b2 = ……………;
C. h2 = ……………..; D. = ……….;
Câu 2: Hãy nối mỗi ô ở cột A với một ô ở cột B để được một khẳng định đúng.

Cột A

Cột B

a) Tam giác ABC vuông tại A thì

1. cosB

b) Tam giác ABC vuông tại A thì

2. cosB

c) Tam giác ABC vuông tại C thì

3. tgA = 1

d) Tam giác ABC đều thì

4. sinA =

5. sinA =

Câu3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Hình vẽ dựng góc nhọn sao cho sinlà:
A. Hình vẽ 1; B. Hình vẽ 2; C. Hình vẽ 3 ; D. Hình vẽ 4.

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
II/ Tự luận: (6 điểm)
Bài tập: Giải tam giác DEF vuông tại D biết DE = 4;EF = 7
–Bài làm–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.