đề kiểm tra 15 p toán 7 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra 15 p toán 7 chương 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên : ………………
Lớp :7…. KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài :
I trắc nghiệm(3đ)
Trong các câu có lựa chọn a,b,c,d, chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : Kết quả của phép tính là
A, B, C, D,
Câu 2 : Kết quả của phép tính là
A, B , C, D,
Câu 3 : (2đ) Cho biểu thức . Hãy chọn đáp số đúng:

II tự luận
Bài 1: (4đ) Cho 4 số sau: 2; 3; 10; 15
Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ 4 số trên ?
Bài 2: (3đ) Tìm x trong các tỉ lệ sau

Bài làm

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.