Đề kiểm tra 15′ môn số học 6(có ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 15′ môn số học 6(có ma trận), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra chương 15 ; môn số học 6(L2)
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số

Nhận biết được khái niệm phân số, khái niệm hai phân số bằng nhau

Vận dụng được T/c cơ bản của phân số

Vận dụng thành thao K/n phân số bằng nhau trong dạng toán tim x, y, z, t

Số câu
Số diểm
Tỉ lệ %
2
2
20%

1
1
10%

1
1 10%
4
4
40%

Rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số, so sánh phân số

Biết rút gọn phân số

Biết rút gọn phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho một ƯC khác 1 và -1 của chúng

Biết quy đồng mẫu hai phân số, biết so sánh hai phân số có cùng mẫu dương

Số câu
Số diểm
Tỉ lệ %
1
1
10%

4
3,5
35%

2
1,5
15%

7
6
60%

Tổng số câu
TS điểm
Tỉ lệ %
3
3 30%

1
1
10%
4
3,5
35%

2
1,5
15%

1
1 10%
11
10
100%

Họ và tên: …………………….
Lớp:……
Đề kiểm tra 15 phút
Môn: Số học 6

I/ Trắc nghiệm khách quan: 4 điểm
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không cho ta phân số?
A. B. C. D.
Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số ?
A. B. C. D.
Câu 3. Điền số thích hợp vào ô vuông
a. b.
Câu 4. Rút gọn phân số ta được kết quả là:
A. B. C. D.
II/ Tự luận:
Câu 5. Rút gọn phân số.
a. = …………………………………………………………………………………………………………..

b.=……………………………………………………………………………………………………………

c. =…………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: So sánh hai phân số và
Câu 7: Tìm
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đáp án và hướng dẫn chấm
I/ TNKQ: 4 điểm
– Mỗi câu chọn đúng cho 1 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
B
a. 16 ; b. -1
C

II/ Tự luận: 5 điểm
Câu
Trình bày
Thang điểm

5

a.
b.
c.
1, 0

1, 0

1, 0

6

Ta có:
Ta lại có: (do – 4 >- 5)
Nên
Vậy:
0,5

0,5

0,5

0,5

8

Ta có:

Vậy x = -1; y = -12 ; z = -8; t = 52

0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.