DE KIEM TRA 15′ DS7 CII HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE KIEM TRA 15′ DS7 CII HAY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 15 phut chuyên đề tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Câu1: Hãy viết tỉ lệ thuận (TLT) hay tỉ lệ nghịch (TLN) vào ô trống cho đúng.( 3đ)
a)
x
-1
1
3
5

y
-5
5
15
25

b)
x
-5
-2
2
5

y
-2
-5
5
2

c)
x
– 4
-2
10
20

y
6
3
– 15
-30

Câu 2: Hãy ghép mỗi câu ở cột A với mỗi ý ở cột B để được khẳng định đúng ( 2đ)

Cột A
Ghép
Cột B

1)Nếu x.y = a
(a 0)
1
a) thì a = 60

2)Cho biết x và y tỉ lệ nghịch, nếu
x = 2; y = 30

2
b) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -2

3) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ
k =

3
c) thì x và y tỉ lệ thuận

4) y = x

4
d) ta có y tỉ lệ nghịc với x theo hệ số tỉ lệ a

Câu 3: Chia số 156 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 3; 4; 6 ( 5đ)

Hỏi và đáp