Đề kiểm tra 15′ đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 15′ đại số 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : …………….
Lớp 7B Trường THCS Nam Hồng
Bài kiểm tra môn toán
Thời gian làm bài 15 phút ( Không kể thời gian giao đề )
Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1(1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng
Kết quả của phép nhân 38. 32 là
A. B. 3 C.9 D. 9 E. 6
Câu 2(2 điểm) Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để được kết quả đúng
Với x là số hữu tỉ
A B Nối

1. Nếu x >0 thì
2. Nếu x = 0 thì
3. Nếu x < 0 thì
4. Với x = -15,1 thì
a)
b)
c)
d)
e ) 0

Câu 3(3 điểm) Tính
a) b)
Câu 4(4 điểm) Tìm x biết
a) b)

Bài làm

Đáp án và biểu điểm
Câu
Nội dung
Điểm

1
Kết quả của phép nhân 3 là B
1 đ

2
Với x là số hữu tỉ
Nối 1 – B 2–E 3 – D 4 – C
2,0 đ

3
a) =
b)
1,5đ

1,5đ

4
Tìm x biết
a) Nên 21.x = 21 ->x = 1
b)
Nên x + 3,5 = 7 hoặc x + 3,5 = -7
Nêú x + 3,5 = 7 ->x = 3,5
Nếu x + 3,5 = -7 ->x = -10,5

2,0 đ

1,0đ

0,5 đ

0,5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.