Đề kiểm tra 15′ chương II ĐS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 15′ chương II ĐS 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn: Đại số 7
Họ và tên: ………………….…………………………. Năm học 2013 – 2014
Lớp: 7 Ngày kiểm tra: ………………………………..

Điểm
Nhận xét của giáo viên

I – Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1. Cho hàm số y= f(x) = 2x. Khi đó f(2) có giá trị là:
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.
Câu 2. Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là:
A. k; B. –k; C. ; D. .
Câu 3. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số là a, thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là:
A. a; B. –a; C. ; D. .
Câu 4. Cho biết hai đai lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = 8 thì y =15. Khi đó hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 3; B. 120; C. 115; D. 26.
Câu 5. Nếu y = k.x ( k0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
II – Tự luận
Cho hàm số y = f(x) = -3x
Vẽ đồ thị hàm số
Tính giá trị của hàm số tại x = 2, x = –
Tìm x biết y = -7

ĐÁP ÁN
I – Trắc nghiệm (mỗi ý đúng được 1 điểm)

Câu
1
2
3
4
5

Đáp án
D
C
A
B
A

II – Tự luận
a) Vẽ đồ thị đúng được 2 điểm

b) Với x = 2 ta có y = -3.2 = -6 (1 điểm)
Với x = – ta có y = (-3).(- ) = 1 (1 điểm)
c) Khi y = 7, ta có -3x = -7 suy ra x = (1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.