Đề kiểm tra 15′ – 1 tiết học kỳ 1 lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 15′ – 1 tiết học kỳ 1 lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp: 6 Kiểm tra: Số học – Thời gian: 15’

Điểm
Lời phê của cô giáo

Đề bài 1:
1/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Cho tập hợp A =
A không phải là tập hợp
A là tập hợp rỗng
A là tập hợp có 1 phần tử là số 0
A là tập hợp không có phần tử nào
2/ Cho tập hợp A = iền kí hiệu thích hợp: ; = hoặc vào ô trống
a) 16 A b) A
c) A d) A
3/ Cho tập hợp A = Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A
Bài làm:

————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Họ và tên:
Lớp: 6 Kiểm tra: Số học – Thời gian: 15’

Điểm
Lời phê của cô giáo

Đề bài 2:
1/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Số phần tử của tập hợp B = là:
37 phần tử
38 phần tử
27 phần tử
28 phần tử
2/ Cho tập hợp B =

Hỏi và đáp