Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7 hk 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 7 hk 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS NHỊ BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC:2008-2009
Môn: TOÁN 7 Thời gian: 90 phút(không kể thời gian giao đề)
__________________________________________________________________________________

Bài 1 : (1,5 điểm)
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = -3x
b/ Điểm M(16 ; -48) có thuộc đồ thị của hàm số y = -3x không ? Vì sao ?
Bài 2 : (2 điểm) Cho P(x) = x4 – 5×2 + 4 và Q(x) = x4 – 3×2 – 4
a/ Tính P(x) + Q(x).
b/ T ính P(x) – Q(x)
.Bài 3: ( 1,5 điểm ) Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau :

89 8 9 8 9 10 9 9 7
9 9 7 9 8 8 10 10 9 8
10 10 8 10 7 10 9 8 10 8
a/ Lập bảng “tần số”.

b/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

.Bài 4: (1,5 điểm)
a/ Tìm nghiệm của đa thức f(x) = -2x + 4

b/ Tính giá trị của đa thức : xy + x2y2 + x3y3 + x4y4 + … + x10y10 tại x = -1; y = 1

Bài 5 : (3,5 điểm ) Cho ABC∆có CA = CB = 10cm; AB = 12cm. Kẻ CI vuông góc AB (I thuộc BC)

a/Chứng minh : IA = IB.

b/Tính độ dài IC

c/Kẻ IH vuông góc AC (H thuộc AC), kẻ IK vuông góc BC (K thuộc BC). So sánh các độ dài IH và IB

-Hết Ghi chú: Thí sinh được sử dụng máy tính đơn giản, các máy tính có tính năng tương tự như máy tínhCasio fx-500A,Casio fx-570 MS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.