Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 3 năm học 2015 – 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 3 năm học 2015 – 2016, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD & ĐT AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS & THPT CÔ TÔ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 7A4
Lần 1 – HKII – Năm học: 2015-2016

NỘI DUNG
MỨC ĐỘ
TỔNG
SỐ CÂU
TỔNG
SỐ ĐIỂM

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Thấp
Cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu

6 câu/
3 điểm

1 câu/
1 điểm

7 câu
4 điểm

2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

1 câu/ 2 điểm

1 câu
2 điểm

3. Mốt. Số trung bình cộng

2 câu/
2 điểm

2 câu
2 điểm

4. Biểu đồ

1 câu/ 2 điểm

1 câu
2 điểm

Tổng cộng:
11 câu
10 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.