đề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương I ( 2 đề ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương I ( 2 đề ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên : …………………………………..Lớp: 6A….

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ( SỐ HỌC) NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán 9 – Tiết PPCT : 39
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:
a) 100 – (3 . 52 + 20 : 22 ) b) 176 : [24 – (17 – 9 )]
Bài 2: (4 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) (x – 3) . 7 = 42 b) 2x + 15 = 52
c) x ( B(36) và x 5
Bài 3: (3điểm)
Tổng số học sinh khối 6 của trường khoảng từ 200 đến 250. Khi xếp hàng chào cờ, mỗi hàng có 10 học sinh hoặc 11 học sinh thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6
Bài 4: (1 điểm)
Bạn Hoa đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 998. Hỏi các bạn Hoa đã viết bao nhiêu chữ số.
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6
Tiết 39 -Năm học 2011 – 2012 (ĐỀ 1)

Bài
Đáp án
Biểu điểm

Bài 1

a) 100 – (3 . 52 + 20 : 22 ) = 100 – ( 3 . 25 + 20 : 4)
= 100 – (75 + 5)
= 100 – 80 = 20

b) 176 : [24 – (17 – 9)] = 176 : [24 – 8]
= 176 : 16 = 11

0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,5điểm
0,5 điểm

Bài 2:

a) (x – 3) . 7 = 42
(x – 3) = 42 : 7
x – 3 = 6
x = 6 + 3 = 9
b) 2x + 15 = 52
2x + 15 = 25
2x = 25 – 15 = 10
x = 10 : 2 = 5
c) x ( B(36) và x < 108
B( 36) = 0; 36; 72; 108 …
Vì x < 108 nên x = 0; 36; 72
d) 45 ∶ x; 60∶ x và x >5
x UC( 45; 60); UCLN( 45; 60) = 3 . 5 = 15
UC( 45; 60) = 1; 3; 5; 15 vì x >5 nên x = 15
0,25điểm
0,25điểm
0,5điểm

0,25điểm
0,25điểm
0,5điểm

0,5điểm
0,5điểm

0,5điểm
0,5điểm

Bài 3:

Gọi số học sinh của khối 6 là a (a N ; 200 a 250)
Theo bài ta có a ∶ 10 ; a ∶ 11 ; nên a là BC( 10 ; 11)
BCNN(10 ; 11 ) = 110
BC(10 ; 11) = 0; 110; 220;330 …
Vì 2000 a 250 nên a = 220
Vậy số học sinh của khối 6 là 220 bạn đọc.
0.5điểm
0.5điểm
0.75điểm
0.75điểm
0.25điểm
0.25điểm

Bài 4:
Để đánh số trang sách từ 1 đến 9 phải viết 9 số, gồm 9 (chữ số).
Để đánh số trang sách từ 10 đến 99 phải viết 99 – 10 + 1 = 90 số, gồm 2.90 = 180 (chữ số).
Để đánh số trang sách từ 100 đến 998 phải viết 998 – 100 +1 = 899 số, gồm 3. 899 = 2697 (chữ số)
Vậy bạn đọc Hoa phải viết tất cả: 9 + 180 + 2697 = 2886 ( chữ số).
0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm
0,25điểm

Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên

Hỏi và đáp