Đề kiểm tra 1 tiết số học 6,1 HKI (2013-2014) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết số học 6,1 HKI (2013-2014), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2)

TL
TL
TL
TL

Chương I
Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
§ 2.Tập hợp các số tự nhiên
C1 (a, b)
1 đ

2
1 đ

§5. Phép cộng và phép nhân

C2 (a, b)
1 đ

2
1 đ

§ 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
C3 3.1(a, b)

1 đ
C3 3.2(a,b)

1 đ

4

2 đ

§ 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
C4 4.1(a, b)

1 đ
C4 4.2(a, b)

1 đ

4

2 đ

§ 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

C5 (a, b)
2 đ

2
2 đ

Các phép toán với số tự nhiên

C6 (a, b)
2 đ

2
2 đ

TỔNG CỘNG
6
3 đ
8
5 đ
2
2 đ

16
10 đ

Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận biết + 50% thông hiểu + 20% vận dụng(1).
Tất cả các câu đều tự luận.
b) Cấu trúc bài: 6 câu.
c) Số lượng câu hỏi (ý) là 16.

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (1 điểm). Viết các tập hợp sau bằng cách việt kê các phần tử.
a) A = xN‌‌│x 7; b) B = x N* │ x < 6 ;

Câu 2: Tính nhanh: (1 điểm)
a) 47 + 18 + 53; b) 5. 79. 20; .

Câu 3: (2 điểm).
3.1) Tính: a) 53; b) 122.
3.2) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 53. 58; b) 713 . 75.
Câu 4: (2 điểm).
a) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2; b) 14. 14. 14. 14
b) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 98: 92; b) 153 : 15.

Câu 5: (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a) 3.23 + 18: 32; b) 2.(5.42 – 30).

Câu 6. (2 điểm).Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 6.x = 72; b) 156 – ( x + 61) = 82.

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu
Nội dung
Điểm số

1
a) A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
b) B = 1, 2, 3, 4, 5.
0,5 điểm
0,5 điểm

2
a) 118
b) 7900
0,5 điểm
0,5 điểm

3
3.1) a) 53= 125; b) 122=144

Hỏi và đáp