Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 6 tiết 9 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí 6 tiết 9 có đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 6 MÔN : VẬT LÝ
Điểm
Lời phê của giáo viên

A. TRẮC NGHIỆM : (6 điểm )
I. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng nhất ( 2 điểm)
Câu 1 : Có thể dùng bình chia độ và bình tràn để đo thể tích của vật nào dưới đây ?
A.Mộy gói bông B.Một bát gạo C.Một hòn đá D.5 viên phấn .
Câu 2 : Khi một quả bóng đập vào bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra Những kết quả gì?
A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng
B. Chỉ làm biến dạng của quả bóng.
C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
D. Vừa làm biến dạng vừa làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
Câu 3 : Trên hộp kẹo có ghi 250g : Số đó chỉ gì ?
A. Sức nặng của hộp kẹo. B. Thể tích hộp kẹo . C. Khối lượng của kẹo trong hộp. Câu 4 : Độ chia nhỏ nhất của thước (ĐCNN) cuả thước là ?
ĐCNN của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
ĐCNN của thước là khoảng cách ngắn nhất có thể đo được bằng thước đo.
ĐCNN của thước là độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
ĐCNN của thước là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
II. Chọn các cụm từ thích hợp trong ô vuông điền vào chỗ trống
trong các câu sau(2 điểm)
Câu 5.Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày một ( 1)_______________.
Câu 6. Khi lực sĩ bắt đầu ném quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một (2)__________.
Câu 7. Khi buông vienâ phấn , viên phấn rơi xuống là vì (3)______________ của trái
đất tác dụng lên nó .
Câu 8.Một em bé giữ chặt đầu dây làm cho quả bóng bay không bay được .Qủa bóng
bay đã chịu tác dụng của hai lực (4) _______________.
III.Hãy nối câu ở cột A với câu ở cột B để được một khẳng định ( 2 điểm)
Cột A
Cột B
Nối cộtA với cột B

Câu9 Khối lượng của môït vật …
Câu 10 Hai lực cân bằng là hai lực…
Câu 11 Lực tác dụng lên 1vật có thể
Câu 12 Trọng lực là …
a. Làm biến đổi chuyển động của 1 vật hoặc làm biến dạng nó.
b. lực hút của Trái Đất .
c. mạnh như nhau, cùng một phương nhưng ngược chiều.
d. chỉ lượng chất tạo thành vật.
Câu9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

B.TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 13 :Nêu thí dụ cho thấy lực tác lên một vật làm vật đó vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động của vật ? ( 2 điểm )
Câu14 :Có hai biển báo giao thông A, B ở hình bên, hãy cho biết ý nghĩa của từng biển báo? ( 2 điểm )

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Vật lí 6
Thời gian : 45 phút
Năm học :2009 -2010

A>TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm )
I.Hãy khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng nhất.
Câu1 C Câu2 D Câu3 C Câu4 D
Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm.
II. Chọn các cụm từ thích hợp trong ô vuông điền vào chỗ trống
trong các câu sau(2 điểm)
-lực kéo
-lực đẩy
-lực hút
-cân bằng
Mỗi từ chọn đúng được 0,5 điểm.
III.Hãy nối câu ở cột A với câu ở cột B để được một khẳng định ( 2 điểm)
Câu9 d (0,5đ)
Câu 10 c (0,5đ)
Câu 11 a (0,5đ)
Câu 12 b (0,5đ)
B.TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 13 : (2điểm )
Tuỳ vào từng học sinh .
Câu14 : (2điểm )
Biển A : (1 điểm)10T nghĩa là 10 tấn : Xe có khối lượng trên 10 tấn không được qua cầu
Biển B : (1 điểm)
Khi qua đoạn đường này xe ôtô, mô tô chỉ được chạy từ 20 km/h (Kilômet trên giờ) trở xuống

Hỏi và đáp