Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8
Trường THCS Nguyễn Trãi ĐỀ 1:

Điểm
Lời nhận xét của thầy cô

Đề bài
Câu 1: (1,5điểm)
Cho hình 1. Biết  = 1100, .
Tính số đo ?
Câu 2: (3điểm)

Câu 3: (2điểm)
Trong các hình sau đây: Hình thang cân, Hình bình hành, Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình vuông.
a) Hình nào chỉ có tâm đối xứng mà không có trục đối xứng?
b) Hình nào có không ít hơn 2 trục xứng ?
Câu 4: (3,5điểm)
Cho tam giác ABCvuông tại A có đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.
a) Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.
b) Gọi I là trung điểm của AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng.
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông ?

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8
Trường THCS Nguyễn Trãi ĐỀ 2:

Điểm
Lời nhận xét của thầy cô

Đề bài

Câu 1: (1,5điểm)
Cho hình 1. Biết  = 1200, .
Tính số đo ?
Câu 2: (3điểm)

Câu 3: (2điểm)
Trong các hình sau đây: Hình thang cân, Hình bình hành, Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình vuông.
a) Hình nào chỉ có trục đối xứng mà không có tâm đối xứng ?
b) Hình nàovừa có trục xứng vừa có tâm đối xứng?
Câu 4: (3,5điểm)
Cho tam giác MNPvuông tại M có đường trung tuyến MK. Gọi P là trung điểm của MN, Q là điểm đối xứng với K qua P.
a) Chứng minh tứ giác MQNK là hình thoi.
b) Gọi I là trung điểm của MK. Chứng minh Q, I, P thẳng hàng.
c) Tam giác MNP có thêm điều kiện gì thì MQNK là hình vuông ?

IV. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM:(ĐỀ 1)

Câu
Nội dung
Điểm

1
(1,5điểm)
Tứ giác ABCD có: . (tính chất tổng các góc của tứ giác)

0,75đ

0,75đ

2
(3điểm)

a) Ta có: DE là ĐTBình của ∆AME (Vì D, E lần lượt là trung điểm của AM, AN)
Nên: DE =MN
Hay: x = .6 = 3 (cm) ( x = 3cm.
b) Ta có: MN là ĐTBình của hình thang DECB (Vì M, N lần lượt là trung điểm của DB, EC)
Nên: MN = (DE + BC)
Hay: 6 = (3 + y) ( … ( y = 9cm

0,5đ

0,25đ

0,75đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

3
(2điểm)
a) Hình chỉcó tâm đối xứng: Hình bình hành
b) Hình cókhông ít hơn2 trục xứng: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình vuông.

4
(3,5điểm)

Hình vẽ:

a) Ta có: DA = DB, DE = DM (tính chất đối xứng) ( AEBM là hình bình hành.
Lại có: MA = MB (trung tuyến tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền).
Vậy: AEBM là hình thoi (HBHành có hai cạnh kề bằng nhau).

b) Ta có: AE // BM và AE = BM (vì AEBM là hình thoi).
Mà: MC = BM ( AE // MC và AE = MC.
Do đó: AEMC là hình bình hành, có I là trung điểm của đường chéo AM nên đường chéo thứ hai EC phải qua I.
Vậy: E, I, C thẳng hàng.

c) Hình thoi AEBM là hình vuông ( AB = EM mà EM = AC
( AB = AC
( (ABC vuông cân.

0,5đ

0,75đ

0,25đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

IV. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.