Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Kiểm tra Hình học 12 chương 3 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 trường THPT Trấn Biên – Đồng Nai mã đề 209 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3:
+ Cho điểm M di động trên mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 4y +2x – 3 = 0 và điểm N di động trên mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 14 = 0. Khi đó độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho điểm M(4, 2, 4). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c) sao cho thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất. Khi đó thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất bằng?
+ Cho điểm I(-3, 0, 1). Mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P): x + 2y – 2z – 1 = 0 theo thiết diện là một đường tròn. Diện tích của hình tròn này bằng π. Viết phương trình mặt cầu (S).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.