Đề kiểm tra 1 tiết – Hình 6 Kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 1 tiết – Hình 6 Kì II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: _____________________
Lớp: 6

Kiểm tra
Môn: Toán – Phần: Hình Học
Thời gian: 45 phút

Bài 1 (3 điểm)
Xem hình vẽ, cho biết:
a) Hai góc và có phụ nhau không? Vì sao?

b) Tính số đo góc

Bài 2 (3 điểm)
a) Vẽ góc
b) Vẽ tia phân giác At của
c) Tính số đo các góc: và .

Bài 3 (4 điểm)
Xem hình vẽ, cho biết AB = 4cm. Các đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C và D và lần lượt cắt AB tại F và E.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BD.

b) So sánh AE và EB.

c) Tính độ dài các đoạn thẳng BF và EF.

________ Hết ________
Hướng dẫn chấm
Bài
ý
Đáp án
Điểm

1
a
Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên: (1)
Nên và là hai góc phụ nhau.
1
1

b
Từ (1) suy ra:
1

2
a, b
Hình vẽ

1,5

c
Ta có: (do là phân giác ).
Vậy:
0,5

1

3
a

Ta có: AC = 3cm (bán kính đường tròn (A; 3cm))
BD = 2cm (bán kính đường tròn (B; 2cm))

0,5
0,5

b
Điểm E nằm giữa hai điểm A và B, nên: AE + EB = AB
Mà (EB là bán kính đường tròn (B; 2cm).
Do đó: AE + 2 = 4 AE = 4 – 2 = 2 (cm).
Vậy AE = EB.

0,5

0,75

c
Điểm F nằm giữa hai điểm A và B, nên: AF + FB = AB
Mà AF = 3cm (AF là bán kính đường tròn (A; 3cm)).
Suy ra: 3 + FB = 4 nên FB = 4 – 3 = 1 (cm).

Điểm F nằm giữa hai điểm B và E, nên:
BF + FE = BE
1 + FE = 2 FE = 2 – 1 = 1 (cm).
0,5
0,75

0,5

Lưu ý: Nếu HS có cách giải và cách trình bày khác mà đúng thì vẫn cho theo thang điểm.
________ Hết ________

Hỏi và đáp