Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Phan Văn Đạt – Long An

Sau đây Kho_đề_thi Kiểm tra Giải tích 12 chương 3 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Phan Văn Đạt – Long An, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Văn Đạt – Long An gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng, đề kiểm tra có ma trận đề, có đáp án và lời giải chi tiết.

Để có thể hoàn thành tốt đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3, học sinh cần chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng sau đây:
1. Nguyên hàm
+  Biết dựa vào định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm để nhận biết nguyên hàm của các hàm số.
+ Biết tìm nguyên hàm của một số hàm số đơn giản.
+ Biết sử dụng các phương pháp tìm nguyên hàm của các hàm số.
+ Tìm một hàm số cụ thể nhờ xác định nguyên hàm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
2. Tích phân
+ Biết dựa vào định nghĩa, tính chất để tính các tích phân đơn giản.
+ Biết tìm tích phân của một số hàm số đơn giản.
+ Biết sử dụng các phương pháp tính tích phân để tính tích phân của một số hàm số.
+ Biết sử dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tế.
3. Ứng dụng của nguyên hàm và tích phân
+ Nhận biết được công thức tính diện tích, thể tích.
+ Tính được diện tích, thể tích của một số hình giới hạn bởi các hàm số đơn giản.
+ Tính được diện tích, thể tích một số hình phải xác định các cận.
+ Tính được thể tích một số hình phải căn cứ vào hình vẽ để xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.