de kiem tra 1 tiet ds8 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra 1 tiet ds8 chuong 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 27
56 KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
Ngày soạn: 20/ 02/ 2015 Ngày dạy: 6/ 03/ 2015 Lớp dạy: 8a1 GV: Nguyễn Hoàng Duy

I/ MỤC TIÊU
– Kiểm tra, đánh giá trình độ và kĩ năng giải bài tập của học sinh về các kiến thức: Mở đầu về phương trình; Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải; Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0; Phương trình tích; Phương trình chứa ẩn ở mẫu; Giải bài toán bằng cách lập phương trình
II/ CHUẨN BỊ
GV: Đề kiểm tra phô tô sẵn
HS: Viết, thước, giấy nháp, máy tính bỏ túi
MA TRẬN (BẢNG MÔ TẢ) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Mức độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Mức độ thấp
Mức độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

§1. Mở đầu về phương trình
1 câu

2 câu

1 câu

4 câu

Số điểm
Tỉ lệ
0,5đ
5%


10%

1,5đ
15%


30%

§2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
1 câu

1 câu

Số điểm
Tỉ lệ
0,5đ
5%

0,5đ
5%

§3. Phương trình đưa được về dạng
ax + b = 0

1 câu

1 câu

2 câu

Số điểm
Tỉ lệ

0,5đ
5%


10%

1,5đ
15%

§4. Phương trình tích

1 câu

1 câu

Số điểm
Tỉ lệ

1,25đ
12,5%

1,25đ
12,5%

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1 câu

1 câu

2 câu

Số điểm
Tỉ lệ

0,5đ
5%

1,75đ
17,5%

2,25đ
22,5%

§6+§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1 câu

1 câu

Số điểm
Tỉ lệ

1,5đ
15%

1,5đ
15%

Tổng số
2 câu

4 câu

5 câu

11câu

Số điểm
Tỉ lệ

10%


20%


70%

10đ
100%

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số
2/ Kiểm tra dụng cụ: viết, thước, nháp
3/ Bài mới: GV phát đề kiểm tra 1 tiết cho HS
TRƯỜNG THCS TRUNG BÌNH KIỂM TRA 1 TIẾT
——-((——- NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: TOÁN 8 – PHẦN ĐẠI SỐ
Họ và tên HS:…………………………………………………………Lớp 8A…..
( Chú ý đề kiểm tra có hai trang, HS làm trực tiếp trên giấy kiểm tra )
Điểm
Nhận xét của GV

I/ Phần trắc ngiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Phương trình 4x + 20 = 0 có tập nghiệm là:
a) S = 4 b) S = – 4 c) S = 5 d) S = – 5
Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình là:
a) b) c) d) Tất cả đều sai
Câu 3. Phương trình 2x – 2 = x + 5 có nghiệm x bằng:
a) 7 b) c) 3 d) – 7
Câu 4. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
a) b) 0.x – 2 = 0 c) d) x2 – 4 = 0
Câu 5. Với điều kiện gì thì phương trình ax + b = 0 sẽ vô nghiệm?
a) a = 0; b 0 b) a = 0; b = 0 c) a 0; b = 0 d) Tất cả đều sai
Câu 6. Để chỉ

Hỏi và đáp