Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An

Những bài tập mà kho đề thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An mã đề 01 gôm 2 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đô Lương 4 – Nghệ An:
+ Nghiệm của phương trình lượng giác 2(sinx)^2 – 3sinx + 1 = 0 thõa điều kiện 0 ≤ x ≤ π/2 là?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm:
(I) cosx = √5 – √3.
(II) sinx = 1 – √2.
(III) sinx + cosx = 2.
+ Số nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 trên khoảng (0;π) là?

Hỏi và đáp