Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam

Sau đây kho đề thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 – hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trường THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Hàng ngày mực nước của con kênh lên, xuống theo thủy triều. Độ sâu h(m) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ, với 0 ≤ t ≤ 24) trong một ngày được tính bởi công thức h = 3.cos(pi.t/9 + pi/4) + 12. Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm mực nước của con kênh đạt độ sâu lớn nhất?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
+ Phương trình lượng giác: (sinx)^2 – 3cosx – 4 = 0 có nghiệm là:
A. x = -π + k2π
B. x = -π/2 + k2π
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
C. x = π/6 + kπ
D. Vô nghiệm
+ Số nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 trên khoảng (0; π) là?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.