Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh Phúc

Nội dung bài được KHODETHI Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 1 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh Phúc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh Phúc gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề thi:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số lượng giác có tập xác định là R
B. Hàm số y = cotx có tập xác định là R
C. Hàm số y = tanx có tập xác định là R
D. Hàm số y = sinx có tập xác định là R
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Hàm số y = sinx có chu kỳ 2π
B. Hàm số y = cosx có chu kỳ 2π
C. Hàm số y = cotx có chu kỳ 2π
D. Hàm số y = tanx có chu kỳ π
+ Hàm số y = sinx có đồ thị đối xứng qua đâu?
A. Qua gốc tọa độ
B. Qua đường thẳng y = x
C. Qua trục tung
D. Qua trục hoành

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.