ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG I có ma trận đap án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG I có ma trận đap án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
Năm học: 2012 – 2013
Môn: Toán – Lớp 7 ( Phần đại số )
Bài số 2; Đề số 2
I. Mục đích đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức
– Chương I : Từ tiết 1 đến tiết 21
2. Mục đích
* Học sinh: + Đánh giá việc nhận thức kiến thức về chương I Số hữu tỉ – Số thực.
+ Đánh giá kỹ năng vận dụng vào giải bài tập
* Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.
II. Hình thức kiểm tra
– Kiểm tra tự luận 100%.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
(8 tiết)

– Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.

– Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
4,0
40%

1
1,0
10%
4
5,0
50%

2. Tỉ lệ thức.
(5 tiết)

Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3,0
30%

1
3,0
30%

3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số.
Tập hợp số thực R.
(8 tiêt)
– Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
20%

1
2,0
20%

Tổng số câu

1

3

2

6

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2,0
20%

4,0
40%
4,0
40%
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Năm học 2012 – 2013

––––––––––––––––
Môn: Toán 7

Họ và tên:………………………………………
(Thời gian làm bài 45 phút)

Lớp:……………………………………………….
Bài số: 2

Điểm bài kiểm tra
Giáo viên chấm
Lời phê

ĐỀ BÀI
Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm ?
Áp dụng : Tính ;

Câu 2 (4,0 điểm): Thực hiện phép tính (Bằng cách hợp lý nếu có thể)
a) (- 8,43 . 25). 0,4 b) c) 2 – 1,8 : (- 0,75)
Câu 3 (1,0 điểm): Viết các phân số , , , dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
Câu 4 (2,0 điểm):
Ba lớp 7A, 7B và 7C làm kế hoạch nhỏ thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn biết rằng số giấy vụn thu được của 3 lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lớp thu được .
Câu 5 (1,0 điểm): Tìm x và y biết rằng (x – 0,2)10 + (y + 3,1)20 = 0
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Toán – Lớp 7
Bài số: 2; Đề số 2
Câu
Ý
Đáp án
Điểm

Câu 1
(2,0 đ)

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a
= 7 ; =
1,0 đ
1,0 đ

Câu 2
(4,0 đ)
A
(- 8,43 . 25). 0,4 = (25 . 0,4) . (- 8,43)= 10. (- 8,43) = -84,3
1,0 đ

B

1.5 đ

C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.