Đề kiểm tra 1 tiết đại số 7 trắc nghịêm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra 1 tiết đại số 7 trắc nghịêm, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 04/12/2011.
Tiết 36 : kiểm tra 1 tiết
A/MỤC TIÊU
– Đánh giá mức độ nắm kiến thức của học sinh về đại lượng tỉ lệ thuận ,tỉ lệ nghịch ,hàm số ,đồ thị hàm số
-Học sinh vận dụng các kiến thức đã học v ào bài kiểm tra
– Giáo dục tính tự giác ,tích cực ,độc lập trong học tập
B/CHUẨN BỊ
1. G V: Ra đề với 4 mã đề và đáp án
2. H S : Học ôn kiến thức ,làm bài tập
C/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Tổ chức lớp : 7 A…….;7C……….
2. Kiểm tra:
3. Bài mới :
Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

Hàm số
Cho biết giá trị của biến số, tính được giá trị của hàm số, nhận biết toạ độ của 1 điểm
Hiểu chính xác cách tính giá trị của hàm số khi cho biết giá trị của biến số.
Xác định được 1 điểm có thuộc đồ thị hàm số không

Số câu hỏi

Số điểm
4

1,6
3

1,2
3

1,2

10
4,0

Đại lượng T.L.T
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
Xác định được hệ số tỉ lệ a từ đó tìm được giá trị của các đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được tính chất của dạy tỉ số bằng nhau vào giải bài tập.

Số câu hỏi

Số điểm

1

0,4
1

0,4
1

0,4
1

0,4
4
1,6

Đại lượng TLN
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Xác định được hệ số tỉ lệ a từ đó tìm được giá trị của các đại lượng tỉ lệ nghịch

Số câu hỏi

Số điểm

3

1,2
6

2,4

2

0,8
11
4,4

Tổng số câu

Tổng số điểm
8
3,2

10
4,0

7
2,8

25
10

1.Họ và tên: …………………………. Thứ Ngày Tháng Năm 2013
Lớp :………
KIỂM TRA 1 TIẾT
MƠN : Đại số
Điểm

Lời phê của GiaoViên

Trong các câu cá câc lựa chọn A,B,C,D ,chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước đáp án mà em cho là đúng :

Câu 1: Cho hàm số y = f(x)= 2x. Khi đó f(2) có giá trị là :
A. 1 B.2 C.3 D.4
Câu 2:Cho hàm số :y=x ,với x= 9 thì y có giá trị là :
A.0 B.3 C.6 D.9
Câu 3: Biết đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A(1;8). Khi đó hệ số a bằng :
A. 8 B. 6 C. 4 D. 2
Câu 4:Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 8 thì y=15 hệ số tỉ lệ là :
A.12 B.-12 C.-120 D.120
Câu 5:Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A.-k B. C. k D.-
Câu 6:Cho y tỉ lệ nghịc với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ:::
A.k B.-k C. D. –
Câu 7. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là :
A. 18 B. 2 C. D. 3
Câu 8. Cho biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.