de kiem tra 1 tiet chuong II_so hoc 6-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra 1 tiet chuong II_so hoc 6-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :……..………………….
Lớp 6A
Thứ ngày tháng năm 2013

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
SỐ HỌC 6

Điểm:
Nhận xét của GV:

I. Trắc nghiệm: (3điểm)
Câu 1: Cách viết nào dưới đây cho ta một phân số:
A. B. C. D.
Câu 2: Số đối của là:
A. B. C. D.
Câu 3: Nếu thì x bằng:
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
Câu 4: Rút gọn ta được phân số
. . . .
Câu 5: Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản:
A. B. C. D.
Câu 6: Khẳng định nào dưới đây là sai:
A. Số nghịch đảo của là B. Số nghịch đảo của 5 là
C. Số nghịch đảo của là -3 D. Số nghịch đảo của là
II- TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Câu 8: (3đ) Tìm x, biết:
a) b)
Câu 9: (1 đ) Tính tổng: S = + + + ……… + +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.