ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp: 9…………………….. Môn: Toán 9 (Hình học)
Thời gian: 45 Phút
Điểm

Lời phê của thầy (cô) giáo

I- Phần trắc nghiệm.
Câu 1 (1đ): Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O như hình vẽ:
Hãy điền vào chỗ trống các góc thích hợp để được các đẳng thức đúng.
a.
b.

Câu 2 (2đ): Dùng bút để nối một cách hợp lí các phát biểu trong hai bảng sau đây để được các khẳng định đúng.
1. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

a. là góc vuông

2. Hai góc nội tiếp bằng nhau

b. thì bằng nhau

3. Trong một đường tròn góc ở tâm

c. gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung

4. Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung

d. chắn hai cung bằng nhau hoặc chắn cùng một cung một đường tròn

e. nhỏ hơn 900

II- Phần tự luận.
Câu 3 ( 3,0đ ): Cho (O;4cm) như hình vẽ. Biết số đo cung tròn
Tính: Diện tích hình tròn và độ dài cung AB.

Câu 4: (4,0đ) Cho tam giác cân ABC (AB = AC ). Các đường cao AG, BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó
b) Chứng minh:
c) Chứng minh: GE là tiếp tuyến của (O)
Bài làm:

Đáp án tóm tắt – biểu điểm.

Câu 1: Mỗi ý điền đúng được 0,5 điểm.
1. 2.
Câu 2: Mỗi ý đúng 1- a (0, 5 đ) 2- d (0,25đ) 3 – c (0,5 đ) 4- b (0,5đ)
Câu 3:
– Diện tích hình tròn S = 50,24 cm2 1,5đ
– Độ dài cung tròn n0 là: l= 5,024 cm 1,5đ
Câu 4: – Vẽ hình đúng, ghi gt-kl được 0.5đ
a) Từ gt có: BE ( AC ; CF ( AB (
( Tứ giác AEHF nội tiếp ( 1,5 điểm )
– Theo AH là đường kính của đường tròn ngoại
tiếp tứ giác AEHF ( Tâm I là trung điểm của AH. ( 0,25 điểm )
b) Chứng minh được ( 1 điểm)
c) Chứng minh được (0,25đ)
Suy ra OE ( GE vậy GE là tiếp tuyến của (O) (0,5đ)

Hỏi và đáp