đề kiểm tra 1 tết số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra 1 tết số, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1/ Các phép toán trong Q
Nhận biết nhanh kết quả các bài toán dạng đơn giản trong Q

Vận dụng được các phép toán trong Q vào việc giải các bài toán

Số câu
5

5

10

Số điểm
2,5

5,0

7,5 điểm
= 75 %

2/ Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0 điểm
= 20 %

3/Số thực – căn bậc hai

Hiều được định nghĩa căn bậc hai

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5 điểm
= 5 %

Tổng số câu
5
1
6

12

Tổng số điểm
2,5
0,5
7,0

10.0

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp: 7…..
Điểm
Lời phê của Thầy giáo

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính 76 : 73 là:
A. 73 ; B. 13 ; C. 72 ; D. 12
Câu 2: Kết quả của phép tính 43 . 42 là:
A. 46 ; B. 41 ; C. 45 ; D. 166 ;
Câu 3: Kết quả của phép tính là :

Câu 4: = 2 thì x bằng:
A. 1 ; B. 2 ; C. – 4 ; D. 4
Câu 5: 3n = 9 thì giá trị của n là :
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 6: Giá trị của x trong phép tính x : là:
A. B. C. 1 D.
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể):
a/ 25.(-11,65.4) b/
c/ d/
Câu 2: (2 điểm) Tính số đo ba góc trong của một tam giác biết ba góc của nó tỉ lệ với 2; 4; 3.
Câu 3: (1 điểm) Tìm x biết : | x | +

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): Khoanh tròn câu trả lời đúng ( mỗi câu 0,5đ ).

1
2
3
4
5
6

A
C
A
D
B
C

II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)

a/ 25.(-11,65.4)
= –11,65.(25.4) ( 0,5 đ)
= -11,65. 100 ( 0,25 đ)
= -1165 ( 0,25 đ)

c/

d/
(0,5 đ)
( 0,25 đ)
( 0,25 đ)

Câu 2: (2 điểm)
Gọi số đo ba góc của tam giác lần lượt là: x,y,z. ( 0,25 đ)
Ta có: và x + y + z = 1800 ( 0,5 đ)
= ( 0,5 đ)
x = 2.20 = 400; y

Hỏi và đáp