de kiem tr dai so chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kiem tr dai so chuong III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Vật Lý 6
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
KQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
KQ
TL
TNKQ
TL

Đo độ dài-Đo thể tích
1.Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2.Nêu được một số dụng cụ đo thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

3.Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.
4.Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.
5.Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo thể tí.ch
6.Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.
7.Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.

Số câu hỏi
C1.1
C2.3

C4.14A
C7.2

3

Số điểm
1,0 đ

1,0 đ

2,0đ
(20,0%)

Lực –Khối lượng
8.Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.
9.Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.
10. Nêu được đơn vị đo lực.
11.Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.
12.Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.
13.Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.
14.Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
15.So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.
16.Nêu được ví dụ về một số lực.
17.Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.
18.Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D) và viết được công thức tính khối lượng riêng. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng.
19.Nêu được cách xác định khối lượng riêng của một chất.
20.Tra được bảng khối lượng riêng của các chất.
21.Phát biểu được định nghĩa trọng lượng riêng (d) và viết được công thức tính trọng lượng riêng. Nêu được đơn vị đo trọng lượng riêng.
22.Đo được khối lượng bằng cân
23.Đo được lực bằng lực kế.
24.Vận dụng được công thức P = 10m
25.Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản..

Số câu hỏi
C8.11
C11.4

C13.5
C14.6
C18.7

C24.9
C25.12
C25.
14B
8

Số điểm
1,0đ

1,5đ

1,0đ
2,5đ
6,0
(60,0%)

Máy cơ đơn giản
26.Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực.
27.Nêu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.
28.Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
29.Nêu được tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. 30.Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
31.Sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong Mọi trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.
32.Sử dụng được đòn bẩy phù hợp trong Những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.

Số câu hỏi

C28.8,10

C31.13

3

Số điểm

1,0đ

1,0đ

2,0đ
(20,0%)

TS câu hỏi
5

4

1
2
1

TS điểm

ĐỀ:
A/ Trắc nghiệm:(6,0đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.