De kiem tr 1 tiet – Moi nhat, hay lam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De kiem tr 1 tiet – Moi nhat, hay lam, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hoàng Ninh
Đề kiểm tra chương i
Môn: Toán 9

Đề 1:
A. Trắc nghiệm (2điểm):
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cho biểu thức M = điều kiện xác định của biểu thức M là:
a/ x > 0 b/ x ( 0 và x ( 9 c/ x ( 0 d/ x ( 3
Câu 2: Sắp xếp A = 6; B ; C = 3 ; D = 2theo thứ tự tăng dần?
a/ C. A. D. B b/ B. C.D. A c/ B. D. C. A d/ D. B. A. C
B. Tự luận (8điểm)
Bài 1(3điểm): Tìm x biết: = 5
Bài 2 (5điểm) : Cho biểu thức P = :
a/ Tìm điều kiện của x để P xác định.
b/ Rút gọn P
c/ Tìm x để P =
Đáp án – thang điểm
A. Trắc nghiệm (2 điểm)
1/ ( B ) 2/ ( A ) 3/ ( D ) 4/ ( C )
B. Tự luận (8điểm)
Bài 1(3điểm):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.