đề kiểm tiết 18 số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tiết 18 số học 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS An Mỹ Bàikiểmtra 45 phút – Sốhọc
Lớp : 6A Tiết : 18 Nămhọc : 2015 – 2016
Họvàtên : ………………………………..

Điểm
Lờiphêcủagiáoviên

Đềbài:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)Khoanhtrònchữcái in hoađứngtrướccâutrảlờiđúngtrongcáccâusauđây
Câu 1:Cho tậphợp A = m;2;3 Cáchviếtnàosauđâylàđúng:
A. m;2 A
B. m;3 A
C. m A
D. m A

Câu 2: Cho 4 tậphợp M = a, b, c, d, e ; N = a, d, e; P = a, b, c, d ;
Q = 1; a . Tậphợpnàolà con củatậpM ?
A. N, P, Q B. N,Q C. P, Q D. N, P
Câu 3:Sốphầntửcủatậphợp B = 3; 6; 9; …; 99 là :
A. 33 B. 96 C. 97 D. 4
Câu 4: Cho biết 2x = 64. Giátrịcủa x là
A. 32 B. 8 C. 5 D. 6
Câu 5:Kếtquảcủa 32.34là
A. 32 B. 38 C. 36 D. 98
Câu 6:Kếtquảviếtthương 512: 54dướidạngmộtlũythừalà:
A. 16
B. 516
C. 58
D. 53

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13đ) Thựchiệnphéptínhbằngcáchhợplí
186 + 235 + 14 + 165
65. 59 + 65. 42 – 13.5
45 – [( 18 – 15)2 + 24]
Câu2:( 3 đ) Tìmsốtựnhiên x, biết:
a)
b) 585 – (7x + 60) = 455
c) 22x : 22 = 10.24 + 6.24
Câu 3: (1 đ)Tổngsaulàbìnhphươngcủasốnào?
A= 1+3+5+7+………………..+ (2n-1) ( với n ∈ N*)
Bàilàm
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Khoanhtrònvaòcâutrảlờiđúngnhất

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

A
D
A
D
C
C

B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 13đ) Thựchiệnphéptính
( Mỗicâulàmđúngđược 1đ)

Câu
Đápán
Điểm

1
a)186+235+14+165
=(186+14)+(235+165)
=200+400
=600

b) 65.59+65.42-13.5
=65.59+65.42-65
=65.(59+42-1)
=65.100
=6500

c)45 – [( 18 – 15)2 + 24]
= 45- [( 3 )2+ 24]
=45 – ( 9 +16)
=45-25
=15

2
44 + (16 – x) =50
(16 – x)=50-44=6
X = 16-6
X =10

585- (7x + 60 ) = 455
( 7x + 60 )=585-455=130
7x = 70
x = 10

22x : 22 = 10.24 + 6.24
22x : 22= 24.(10+6)
22x : 22=24.16=24.24
22x : 22=24+4=28
22x-2=28
2x-2=8
x =5

3
A=1+3+5+7+………….+(2n – 1)
Sốsốhạngcủatổng: ((2n-1)-1):2+1=n
A= ((2n-1) +1).n:2=n2

0.5
0.5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 -2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.