Đề kiểm ta giữa kỳ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm ta giữa kỳ 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011-2012 Môn Toán Khối 7 Thời gian: 90 phút ( Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: ( 3 điểm )
Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

5

6

5

7

4

6

8

7

7

3

9

5

6

6

6

3

5

7

3

5

8

8

4
8
9
5
5
6
6
5

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số”.
c) Tính điểm trung bình của môn Toán lớp 7A.Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2: ( 2 điểm )
a) Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:
5xy2 ;; 5 – y ; x3 y2 xz ; 10x + y ; – 2y; 2×2 ( – ) y3 x
b) Tính giá trị của biểu thức A= 7m + 2n – 6 tại m = -5 và n = 8.
Bài 3: ( 2 điểm )
a) Tính tích của các đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được: x 3 y và – 12 x3 y2.
b) Tinh tổng của các đơn thức: 10xy2; 50xy2 và 45 xy2.

Bài 4: ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ trung tuyến AI.
Chứng minh ABI = ACI.
b) Chứng minh AIB = AIC = 900.
c) Cho AB = AC = 20 cm, BC = 24 cm . Tính độ dài đường trung tuyến AI. HẾT

.

Hỏi và đáp