De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki 11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn : TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề thi này gồm 01 trang

I.TNKQ (2,0 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Kết quả phép tính là:
A.
B.
C.
D.

Câu 2. Cho hàm số: f(x) = 2x – 1. Khi đó f(2) có giá trị là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. -3

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hai góc so le trong luôn bằng nhau. B. Hai góc đồng vị luôn bằng nhau.
C. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau D. Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau.
Câu 4. Cho biết A = ; B =600 thì số đo góc C bằng :
A.
B.
C.
D.

Câu 5. Nếu đương thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng m vuông gócvới đường thẳng a thì:
A. m // b
B. m b
C. a b
D. m // a

II.TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 6. (2,0 điểm).
a) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
;
b) Tìm x, biết: 2x – 6 = 0;
c) Tìm x, biết:
Câu 7. (1,0 điểm) Cho hàm số y = 3x.
a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến? vì sao?
b) Các điểm A(2; 6) ; B (-2; 5), điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số trên? vì sao?
Câu 8. (1,5 điểm)
Trong một đợt thi đua lao động, ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 60 cây. Biết số cây của ba lớp trồng được tỉ lệ với các số 4; 5; 6. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Câu 9. (2,5 điểm) Cho ABC có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt BC tại H.
a) Chứng minh rằng: HB = HC.
b) Từ H kẻ các đường thẳng vuông góc với AB, AC theo thứ tự tại I, K Chứng minh rằng
HI = HK.
Câu 10. (1,0 điểm) Cho a, b, c là ba số khác 0 thỏa mãn: (với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Tính giá trị của biểu thức M =
——————HẾT —————-
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
Họ và tên thí sinh:………………………………………………..SBD:……………………Phòng……
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7
HDC này gồm 02 trang

I.TNKQ (2 điểm)
Tổng 2 điểm . Mỗi câu đúng được 0,4 điểm
Câu
1
2
3
4
5

ĐA
B
A
D
C
B

II.TỰ LUẬN (8 điểm)
Phần
Nội dung trình bày
Điểm

Câu 6

a, =.1
= = = 0

0,2 5

0,25

b, 2x – 6 = 0 2x = 6 x = 3
Vậy x = 3
0,2 5
0, 25

c, hoặc
Với
Với
Vậy hoặc

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 7

Hàm số y =3 x có hệ số a = 3 >0
Nên hàm số đã cho đồng biến vì hệ số a là một số dương.
0,25
0,25

Xét điểm A(2;6) =>x =2; y= 6
Thay x =2 y= 6 vào công thức hàm số y = 3x ta được 6 = 3. 2 = 6 (Đúng)
Toạ độ điểm A(2;6) thoả mãn công thức hàm số y = 3x nên điểm A(2;6) thuộc đồ thị hàm số y = 3x .
Xét điểm B(-2;5) =>x =-2; y= 5
Thay x = – 2; y= 5 vào công thức hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.