De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN TOÁN – LỚP 9
CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

BẬC THẤP
BẬC CAO

1. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc
hai.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
1.5
15%
1
1
10%
1
1
10%
4
3.5
35%

2. Hàm số bậc nhất.

Vẽ đồ thị hàm số.
Xác định hàm số bậc nhất.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%
1
1
10%

2
2
20%

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Tìm đường cao trong tam giác vuông.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%

1
1
10%

4. Đường tròn

Vẽ hình minh họa. Vận dụng kiến thức về cạnh của tam giác vuông vào giải toán.
Vận dụng tính chất của đường tròn, tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh 1 góc bằng 900. Chứng minh tứ giác là thoi.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1.5
15%
2
2
20%

3
3.5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ 100%
1câu
1 đ
10%
4câu

40%
4câu

40%
1 câu

10%
10 câu
10đ
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian: 90 ph

Họ và tên: ………………………
Lớp: 9/…………

ĐIỂM:
NHẬN XÉT:

Bài 1: (2.5 điểm)
Rút gọn biểu thức:
a) .
b) .
c)
Bài 2: (2 điểm)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = x + 3.
b) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x + 3 và đi qua điểm A ( -1; 5).
Bài 3: (1điểm)
Tìm x trong mỗi hình sau:

Bài 4: (3.5 điểm)
Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B và C. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.
a) Tính độ dài MB.
b) Tứ giác OBAC là hình gì? vì sao?
c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 5: (1 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = .

…………… HẾT!………………

Lưu ý: +Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
+ Học sinh làm bài vào giấy thi.

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Hướng dẫn chấm môn Toán – lớp 9.

Bài
Ý
Nội dung
Điểm

1
(2,5đ)

a

0.5
0.25

b

0.25

0.25
0.25

c

=
=
=

0.5

0.25

0.25

2
(2đ)
a
Xác định điểm cắt trục tung A( 0; 3) và điểm cắt trục hoành B (-3; 0)
Vẽ đúng đồ thị
0.5
0.5

b
Hàm số cần tìm là: y = x + 6
1

3
(1,5đ)
a
a) x = 4,8.
0.5

b
b) x = 6
0.5

4
(3.5đ)

a
Vẽ hình đúng.

Tính OM (áp dụng hệ thức

Hỏi và đáp