de kie tra toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kie tra toan 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 11/11/2012
Ngày Kiểm tra : 15/11/2012 (6B)
Tiết 39 : Kiểm tra 45 phút
Tuần kiểm tra 13_Tiết 39_Bài số 02
(Mã đề B)
A. Mục tiêu tiết học
– Kiểm tra lĩnh hội kiến thức cơ bản giữa chương I của học sinh, kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập
– Phát hiện Mọi chỗ sai sót của học sinh trong làm bài tập để tìm cách khắc phục
– Đánh giá chất lượng đại trà và chất lượng nâng cao của học sinh
B. Chuẩn bị
Giáo viên : Ra đề – đáp án – in đề sẵn cho học sinh
Học sinh : Ôn tập kiến thức chương I đã học
C. Ma trận ra đề
Nội dung
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Các phép tính trong N

1 – 1.25 điểm

1 – 1.25 điểm
=12,5%

Luỹ thừa

1 – 1.25 điểm

1 – 1.25 điểm
= 12,5%

Dấu hiệu chia hết
1 – 1 điểm

1 – 1 điểm
= 10%

Số nguyên tố
1 – 1 điểm

1 – 1 điểm
= 10%

ƯC – BC – ƯCNL và BCNN
1- 1 điểm

3 – 4.5 điểm

4 – 5.5 điểm
= 55%

Tổng cộng
3 – 3 điểm
= 30%

5 – 7.0 điểm
= 70%

8 – 10 điểm
=100%

C. Đề bài
Bài 1(3.0 điểm) :
a/ Cho các số sau : 1995 ; 2340 ; 111; 178 . Số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 5
b/ Tìm tập hợp Ư(15)
c/ Cho các số : 17 ; 48 ; 53 ; 125 ; 97 . Số nào là số nguyên tố? số nào là hợp số?
Bài 2 ( 2.5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết rằng
a/ x = 28 : 24 + 32.33
b/ 6x – 39 = 5628 : 28
Bài 3 ( 2.0 điểm ) : Tìm ƯCLN(180; 234) và ƯC(180; 234)
Bài 4 ( 2.5 điểm ) : Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Biết nếu xếp hàng 30 em hay hàng 45em đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó
D. Đáp án – thang điểm
Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1
a/ – Các số chia hết cho 3 là : 1995 ; 2340 ; 111
– Các số chia hết cho 5 là : 1995 ; 2340
0.5
0.5

b/ 15 = 3.5 => Ư(15) = 1 ; 3 ; 5 ; 15
1.0

c/ – Các số nguyên tố là : 17 ; 53 ; 97
– Các hợp số là : 48 ; 125
0.5
0.5

bài 2
a/ x = 28 : 24 + 32.33
= 24 + 9. 27
= 16 + 243
= 259
Vậy : x = 259

1.25

b/ 6x – 39 = 5628 : 28
=>6x – 39 = 201
=>6x = 201 + 39
=>6x = 240
=>x = 240 : 6
=>x = 40

1.25

Bài 3
180 = 22.32.5
234 = 2.32.13
=>ƯCLN(180; 234) = 2.32 = 18
=>ƯC(180 : 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9 ; 18

1.0
1.0

Bài 4
Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x(em)
nếu xếp hàng 30 em hay hàng 45em đều vừa đủ nên : x 30 và x 45
Suy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.