Đề kiể tra HKI -Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiể tra HKI -Toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐTKrông Păk KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2016-2017
Trường THCS Hòa Đông Môn: Toán 6
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 6A . . .
Điểm
Lời phê của giáo viên …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh khoanh tròn hoặc tô màu vào đáp án đúng

01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~

02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~

03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~

Mã đề: 153

Câu 1. Cách tính đúng:
A.43 . 44 = 87 B.43 . 44 = 47 C.43 . 44 = 1612 D.43 . 44 = 412
Câu 2. Trong Những cách viết sau, cách nào được gọi là phân tích 20 ra thừa số nguyên tố:
A. 20 = 40 : 2 B. 20 = 22 . 5 C. 20 = 4 . 5 D. 20 = 2 . 10
Câu 3. Kết quả đúng của phép tính 3 – (2 + 3) là:
A. 2
1 B. 8 C. -2 D. 4
Câu 4. BCNN (10; 14; 16) là:
A. 24 B. 5 . 7 C. 24 . 5 . 7 D. 2 . 5 . 7
Câu 5. ƯCLN (18; 60) là:
A. 12 B. 36 C. 30 D. 6
Câu 6. Xét trên tập hợp N, trong các số sau, bội của 14 là:
A.36 B.7 C.28 D.48
Câu 7. Với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng:
A.22 . 23 = 46 B.22 . 23 = 25 C.22 . 23 = 26 D.22 . 23 = 45
Câu 8. Cho biết 36 = 22 . 32; 60 = 22 . 3 . 5; 72 = 23 . 32. Ta có ƯCLN (36; 60; 72) là:
A. 22 . 3 B. 23 . 5 C. 22 . 3 D. 23 . 32
Câu 9. Phân tích 24 ra thừa số nguyên tố – Cách dùng đúng là:
A. 24 = 2 x 12 B. 24 = 4 . 6 = 22 . 6 C. 24 = 24 . 1 D. 24 = 23 . 3
Câu 10. Xét trên tập hợp N, trong các số sau, ước của 14 là:
A. 14 B. 28 C. 6 D. 4 Phòng GD&ĐTKrông Păk KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2016-2017
Trường THCS Hòa Đông Môn: Toán 6
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 6A . . .
Điểm
Lời phê của giáo viên …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Học sinh khoanh tròn hoặc tô màu vào đáp án đúng

01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~

02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~

03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~

Mã đề: 187

Câu 1. Xét trên tập hợp N, trong các số sau, bội của 14 là:
A.48 B.28 C.36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.