đề kiể, tra chương 3 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiể, tra chương 3 có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 46: KIỂM TRA CHƯƠNG III
MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Đánh giá sự tiếp thu của HS về phương trình, hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế giải toán. Rèn kỹ năng giải hệ phơng trình, phân tích và lập được hệ phương trình của bài toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc và tự giác trong học tập
4. PTNL: Rèn năng lực trình bày và suy luận có logic.
B. CHUẨN BỊ:
I. Giáo viên
1. Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết được nghiệm TQ của PT bậc nhất.

Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của pt
ax + by =c

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0
1
1,0

2
2
20%

Chủ đề 2:
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Dùng vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đoán nhận số nghiệm của hệ pt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0

1
1,0
10,0%

Chủ đề 3:
Giải hệ phương trình

Giải được hệ pt bậc nhất hai ẩn. Tìm được hệ số a,b của PT đường thẳng.
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thảo mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

4
4,0

1
1.0

5
5,0
50,0%

Chủ đề 4:
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Biết chọn ẩn và đặt đk cho ẩn
Biểu diễn được các đại lượng chưa biết trong bài toán qua ẩn và tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập hệ pt
Giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.25

1
0,75

1
1,0

3
2
20,0%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,25
12,5%
3
2,75
27,5%
5
5,0
50,0%
1
1.0
10,0%
11
10
100%

2. Đề bài:
Câu 1. (2,0 điểm) Cho phương trình 2x + y = 3 (1)
Trong các cặp số sau cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)
a) (1; 2),
b) (- 1; 5),
c) (2; -1),
d) (1; – 1).

Viêt công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1).
Câu 2 (3,0 điểm) : Giải hệ phương trình:
a)
b)
c)

Câu 3 (2,0 điểm):
a) Xác định hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của nó đi qua hai điểm A(- 1; -3) và B(0; 2).
b) Cho hệ phương trình (I): .
Không giải hệ phương trình, hãy xác định số nghiệm của hệ (I) dựa vào vị trí tương đối của 2 đường thẳng (d1) và (d2).
Câu 4 (2,0 điểm): Hai vòi nước chảy vào một bể không có nước thì sau 5 giờ 50 phút bể đầy. Nếu để cả hai vòi chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy thêm 2 giờ nữa đầy bể. Tính xem mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?
Câu 5 (1,0 điểm): Cho hệ phương trình: . Tìm các số nguyên m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) mà x >0 và y < 0.
3. Đáp án – Biểu điểm:
Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
1
a) Thay x = 1, y = 2 vào PT: 2x + y = 3 ta được
VT = 2.1 + 2 =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.