ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 – KÌ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 – KÌ II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 2
I-TRẮC NGHIỆM (Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau)
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho (ABC; D thuộc AB; E thuộc BC sao cho DE // AC. Cho AB = 16cm, AC = 20cm, DE = 15cm. Độ dài AD là:
A. 4cm B. 3cm C. 5,5cm D. 6cm
Câu 3: Điều kiện xác định giá trị của biểu thức là:
A. hoặc B. C. và D.
Câu 4: Nếu giá trị biểu thức 7 – 4x dương thì ta có:
A. x 3 C. D.
Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 8cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 202cm2 B. 157cm2 C. 90cm2 D. 314cm2
Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, Ac = 3cm. Phân giác góc A cắt BC tại D. Độ dài DC là:
A. B. C. D.
II-TỰ LUẬN
Bài 1: Cho biểu thức: A =
a) Rút gọn biểu thức A; b) Tính giá trị của A biết ;
c) Tìm giá trị của x để A ( 1;
d) Tìm các số nguyên dương x lớn hơn 4 để giá trị của biểu thức A là một số nguyên.
Bài 2: Có hai giá sách có tổng số 250 quyển sách. Nếu chuyển 10 quyển từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ nhất bằng số sách ở giá thứ hai. Hỏi mỗi giá sách có bao nhiêu quyển sách?
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6cm, AC = 8cm, đường cao AH, đường phân giác BD.
a)Tính độ dài các đoạn AD, DC?
b)Gọi I là giao điểm của của AH và BD. Chứng minh: AB.BI = BD.HB;
c)Chứng minh tam giác AID là tam giác cân;
d) Chứng minh: AI.BI = BD.IH;
e) Chứng minh: AH. AD + AH.IH = BH.HC.
Bài 4: Cho a ,b,c là số đo ba cạnh tam giác.
Chứng minh rằng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.