Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 5 bài toán tự luận. Nội dung đề gồm các phần: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất, phép dời hình và phép đồng dạng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau, lớn hơn 5430 và chia hết cho 5?
+ Một tổ gồm 10 học sinh, trong đó có 4 em nam và 6 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ đi lao động. Yêu cầu 5 em được chọn phải có ít nhất 2 em nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
+ Cho hàm số y = f(x) = cos2x + 3sinx
a. Giải phương trình f(x) = 2 trên đoạn [-2π; π]
b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình |f(x) + m| = 1 có đúng 3 nghiệm thuộc đoạn [-π/6; π/2]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Hỏi và đáp