Đề kiểm tra 15 phút – lần 2 ( k ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 15 phút – lần 2 ( k ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề KT 15 phút lần 1
Câu 1: Viết tập hợp A các số không lớn hơn 6 nhưng không lớn hơn 15. (1đ)
A=
B=
Câu 2: Tính nhanh:(4đ)
997 – 155 = ………………………………………………………….
=………………………………………………………….
=………………………………………………………….
143 : 13=………………………………………………………….
=………………………………………………………….
=………………………………………………………….
Câu 3: Tìm x, biết:(2đ)
( 13x – 10 )+ 25 = 100 – 25
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Câu 4: Viết các tích sau thành một lũy thừa(2đ)
x.x.x.x.x.x.a.a. a =…………………………
5.5.5.x.c.x.r.r=………………………………
1.x.x.x.2.9.9.9.v.2=………………………………..

Good luck!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.