Đề kiểm tra 1 tiết đại số 9 (2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 1 tiết đại số 9 (2), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS …………
Họ-tên:…………………….
Lớp:……………………….
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: Đại số 9
Ngày: …………………….

Điểm

Lời phê của thầy, cô

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là:
A. B. ( C. ( D. 5
Câu 2: Căn thức bằng:
A. B. x – 3 C. ( 3 – x)2 D. 3 – x
Câu 3: Biểu thức xác định với các giá trị :
A. x -2 B. C. x ( 2 D.
Câu 4: Giá trị của biểu thức bằng:
A. 4 B. C. 0 D.
Câu 5: Nếu x thoả mãn điều kiện = 4 thì x nhận giá trị là:
A. 0 B. 4 C. 121 D. 144
Câu 6 . Khẳng định nào sau đây là đúng :
A. < B. – < C. < D. Cả A,B,C đều sai.

PHẦN II: TỰ LUẬN :
Bài 1. (3 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) C =
Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức
()
Rút gọn biểu thức A
Tìm giá trị của x để A >0
Bài 3: (1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức sau:
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp