DE KHAO SAT TOAN, TV 3 TUAN 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KHAO SAT TOAN, TV 3 TUAN 14, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………………
Lớp: 3
bài kiểm tra tuần 14
Năm học 2012-2013

I – Phần toán
1 – Đặt tính rồi tính thương, biết các số bị chia và số chia lần lượt là:
426 và 3 579 và 6 125 và 5 248 và 8

2 – Tính: 4 x 7 + 133 29 + 91 x 5 174 – 15 x 9
= = =

3 – Tìm x biết:
x : 6 = 7 x : 8 = 2 (dư 5) x : 9 = 3 (dư 1)

4 – Cho số 9. Hãy gấp số đó lên 9 lần rồi giảm kết quả đó đi 3 lần và sau đó tăng lên 24 thì kết quả cuối cùng là bao nhiêu?

5 – Thắng có 59 bút màu. Thắng xếp các bút màu vào các hộp, mỗi hộp đựng nhiều nhất 10 bút màu. Hỏi Thắng phải dùng ít nhất bao nhiêu hộp để đựng được hết số bút màu?

6 – Hai năm trước, An 10 tuổi và bằng tuổi mẹ. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

7- Tính nhanh dãy tính sau:
31 + 23 + 25 + 77 + 5 + 69

Ii – phần tiếng việt:
1 – Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong khổ thơ sau:
Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy

2 – Gạch chân các bộ phận câu trả lời câu hỏi Thế nào? trong Những câu sau:
Bãi biển mỗi lúc thêm đông người tới tắm. Biển chiều Quy Nhơn xanh ngắt hiu hiu gió.
3 – Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì?, 2 câu theo mẫu Ai thế nào? theo chủ điểm nhà trường.

4. Viết một đoạn văn ngắn kể về lớp học bồi dưỡng của em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.