De khao sat toan lop 6 len lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về De khao sat toan lop 6 len lop 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra khảo sát sau hè 2011
Môn : Toán 6
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Bài 1. (3 điểm) Tính: ( yêu cầu HS trình bày chi tiết, rõ ràng )
– 6 + 3 b) -15 + ( – 2 ) c) – 5 + 8 d) 8 – 15
e) 9 – (- 2 ) f) -7 – 8 g) – 2 – (- 5) h) – 32
k) m) d) – 25% 2
Bài 2. (1 điểm) Tính nhanh: a b)
Bài 3: ( 1điểm) Tìm x, biết:
Bài 4: (1điểm) Tìm x Z, biết: ; ; và x < 5
Bài 5. (1điểm) Lớp 6B có 40 học sinh xếp thành 4 loại :giỏi, khá, trung bình và yếu .Số học sinh giỏi chiếm 40% số học sinh cả lớp, Số học sinh khá chiếm số học sinh giỏi, Số học sinh trung bình chiếm 20 % số học sinh còn lại. Lớp 6B có bao nhiêu học sinh xếp loại yếu ?
Bài 6. (2 điểm). Cho hai tia Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, biết góc xOy=500, góc xOz=1300.
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính góc yOz.
Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là tia phân giác của góc yOa không ? Vì sao?
Bài 7. (1 điểm)
a) Tìm số tự nhiên n để phân số là số nguyên
b) Chứng tỏ rằng: S = không phải là số tự nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.