Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lý Nhân Tông – Bắc Ninh

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lý Nhân Tông – Bắc Ninh, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Toán định kỳ của học sinh khối 10, vừa qua, trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ 3.

Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lý Nhân Tông – Bắc Ninh có mã đề 337 gồm 05 trang, đề được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm 04 đáp án A, B, C, D với 50 câu, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi khảo sát Toán 10, đề thi có đáp án.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lý Nhân Tông – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số f(x) = ax^2 + bx + c đồ thị như hình bên. Hỏi với Các giá trị nào của tham số thực m thì phương trình f(|x|) – 1 = m có đúng 3 nghiệm phân biệt.
+ Cho đường thẳng d1: 2x + 3y + 15 = 0 và d2: x – 2y – 3 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. d1 và d2 cắt nhau và không vuông góc với nhau.
B. d1 và d2 song song với nhau.
C. d1 và d2 trùng nhau. D. d1 và d2 vuông góc với nhau.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A là H(17/5;-1/5), chân đường phân giác trong góc A là D(5;3) và trung điểm của cạnh AB là M(0;1). Tìm tọa độ đỉnh C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp