ĐỀ KHẢO SÁT THANG11 VÀ Đ.A – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KHẢO SÁT THANG11 VÀ Đ.A, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TỀ LỖ
NGÀY THI:……………………
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 11
MÔN: Toán 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Viết vào bài thi chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Kết quả của phép nhân: là:
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Đa thức: có kết quả phân tích thành nhân tử là:
A.
B.
C.
D.

Câu 3: Tứ giác có trục đối xứng là hai đường chéo, tâm đối xứng là giao của hai đường chéo là:
A. Hình chữ nhật B. Hình thoi
C. Hình vuông D. Hình thoi và hình vuồn
Câu 4: Đa thức: chia hết đơn thức:
A.
B.
C.
D.

Câu 5. Hình vuông có cạnh bằng 2 cm thì đường chéo hình vuông là:
A. cm B.8 cm C.4 cm D.2 cm
Câu 6: Rút gọn phân thức ta đươc:
A. B. C. X3.(x-3)2 D.
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7 (1,5điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x3 – 2×2 + x b) x3 – 2x+ x – 4xy2
câu 8: (1điểm) Tìm x, biết:

Câu 9: (2điểm) a) L àm phép chia:
b) Rút gọn phân thức sau
Câu 10(2điểm) Cho tam gíac nhọn ABC, có hai trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi M,N lần lượt là hai trung điểm của BG và CG.
a) Chứng minh tứ giác MNDE là hình bình hành.
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác MNDE là hình chữ nhật? là hình thoi?
c) Lấy điểm F đối xứng với B qua D, Q đối xứng với C qua E. Chứng minh Q đối xứng với F qua A
Câu 1: (0,5điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì số
A=n3(n2-7)2-36n chia hết cho 105
…………….Hết……………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Toán 8
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
D
D
B
A
D

II/ TỰ LUẬN ( 7 điểm ):
Câu
Nội dung
Điểm

7
Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x3 – 2×2 + x=x(x2-2x+1)=x(x+1)2
b) x3 – 2x+ + x – 4xy2

0,75

0,75

8
Tìm x, biết:
a)

Vậy x = 3, x = -2

1

9
a) L àm phép chia:
Tính đúng thương 2×2+3x-1
Tính đúng số dư 0
b)

0,75
0,15

10
.a. Xét tam giác ABC ta có:
AD =DC(gt) (ED là đường trung bình của tam giác
AE = EB (gt) ABC nên DE//BC và DE =1/2 BC (1)
Xét tam giác GBC ta có;
MB =MG(gt) (MN là đường trung bình của tam
NC =NG(gt) giác GBC, nên MN//BC MN=1/2BC ( 2)

Từ (1) và (2) ta có MN//DE MN = DE nên tứ giác MNDE là HBH
b) Tứ gác MNDE là HCN khi và chỉ khi MD =NE tức là BD =CE.Khi đó tam giác ABC là tam giác cân tại A
.Tứ gác MNDE là thoi khi và chỉ khi MD NE tức là BDCE.Khi đó tam giác ABC có hai đường trung tuyến vuông góc với nhau.
c.

0,75

0,75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.