Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Khẳng định nào sai?
A. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó
B. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó
C. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Với M, N, H lần lượt là các điểm thuộc vào các cạnh AC, BC, SA, sao cho MN không song song AB. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng AN với BM. Gọi T là giao điểm đường NH và (SBO). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. T là giao điểm của hai đường thẳng SO với HM
B. T là giao điểm của hai đường thẳng NH với BM
C. T là giao điểm của hai đường thẳng NH với SB
D. T là giao điểm của hai đường thẳng NH với SO
+ Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?
A. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính
B. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia
C. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó
D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu (k ≠ 1)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp