Đề khảo sát môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh

Tổng hợp bài kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong hình lục giác đều ABCDEF tâm O, M và K là trung điểm của EF và BD. Phép quay tâm A góc quay 60◦ biến tam giác AFE thành:
A. Tam giác AKD
B. Tam giác AOC
C. Tam giác DOB
D. Tam giác F OB
+ Cho tứ diện ABCD có E là trung điểm của cạnh CD. Gọi M là trọng tâm các tam giác ABC, N là trung điểm của AE. Hỏi đường thẳng MN cắt bao nhiêu đường thẳng trong số 6 đường thẳng AB, BC, CA, AD, BD và CD?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Cắt ba đường thẳng
B. Cắt bốn đường thẳng
C. Không đường thẳng nào cắt
D. Cắt hai đường thẳng
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC, P là điểm trên cạnh AD sao cho AP = 2PD. Tìm giao điểm E của đường thẳng MP và mặt phẳng
(BCD).
A. E = BC ∩ MP
B. E = BD ∩ MP
C. E = CD ∩ MP
D. E ≡ N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.