Đề khảo sát HSG Toán 7 vòng 1 nam học 08 – 09 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề khảo sát HSG Toán 7 vòng 1 nam học 08 – 09, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hướng dẫn chấm
điểm

Câu1.
(4.0điểm)

Câu 2
(2.0điểm)

Câu 3
(5.0điểm)

Câu 4.
(4.0điểm)

Câu 5.
(4.0điểm)

Câu 6.
(1.0điểm)

a)

b)

a)
b)

do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.